Hoitomaksut

Käytämme yksityisen päivähoidon palveluseteliä.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Perheen omavastuu hoitomaksussa on tuloista riippuen 0–295 €/kuukausi.

Poissaoloja ei hyvitetä kesäajan poissaoloja lukuun ottamatta. Kesäkuukausilta hyvitetään täydet lomakuukaudet.

Lisätietoja palvelusetelistä
Oulun kaupungin sivuilta:

www.ouka.fi/evaka

kuva1.png
Scroll to Top