Käytämme yksityisen päivähoidon palveluseteliä.

Palvelusetelin arvo on tulosidonnainen. Tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Sisaralennus myönnetään perheille kunnallisen päivähoidon asiakasmaksuasetuksen mukaan.

Perheen omavastuu hoitomaksussa on tuloista riippuen 0–288 €/kuukausi.

Poissaoloja ei hyvitetä kesäajan poissaoloja lukuun ottamatta. Kesäkuukausilta hyvitetään täydet lomakuukaudet.

Lisätietoja palvelusetelistä
Oulun kaupungin sivuilta:

www.ouka.fi/oulu/palveluseteli/yksityisen-paivahoidon-palveluseteli

kuva1.png
Vieritä ylös